<dd id="nbpfv"></dd>
  <rp id="nbpfv"></rp>

    <s id="nbpfv"><object id="nbpfv"><input id="nbpfv"></input></object></s>
    
    

    <dd id="nbpfv"><track id="nbpfv"></track></dd>
    <th id="nbpfv"></th>

    欢迎来到济南兴诺科技有限公司!我们的服务热线:0531-55569191

    产品

    HPLC常用溶剂当前位置:首 页 > 产品 > 化学试剂 > Fisher > HPLC常用溶剂

    Fisher HPLC常用溶剂

    产品详情

    HPLC 常用溶剂

     

    HPLC 级别溶剂专用于HPLC仪器。

    • 符合ACS指定标准
    • 经过亚微米级过滤
    • 标签上标有实际分析数据
    • 特殊洁净的包装瓶
    • 惰性气体填充确保溶剂的纯度
    • 可以申请分析检测证书

    英文名
    中文名
    纯度级别
    规格
    货号
    Acetone
    丙酮
    HPLC
    1L
    A949-1/268310010
    Acetone
    丙酮
    HPLC
    1L
    A949SK-1
    Acetone
    丙酮
    HPLC
    2.5L
    268310025
    Acetone
    丙酮
    HPLC
    4L
    A949-4
    Acetone
    丙酮
    HPLC
    4L
    A949SK-4
    Acetone
    丙酮
    HPLC
    19L
    A949N1-19
    Acetonitrile
    乙腈
    HPLC
    1L
    A998-1
    Acetonitrile
    乙腈
    HPLC
    1L
    A998SK-1
    Acetonitrile
    乙腈
    HPLC
    2.5L
    A998212
    Acetonitrile
    乙腈
    HPLC
    4L
    A998-4
    Acetonitrile
    乙腈
    HPLC
    4L
    A998SK-4
    Acetonitrile
    乙腈
    HPLC
    19L
    A998N1-19
    Acetonitrile with 0.01%Trifluoroacetic Acid (v/v)
    乙腈(含0.01%三氟乙酸, v/v)
    HPLC
    4L
    HB98104
    Acetonitrile with 0.035% Formic Acid (v/v)
    乙腈(含0.035%甲酸, v/v)
    HPLC
    4L
    HB98214
    Acetonitrile with 0.035% Trifluoroacetic Acid (v/v)
    乙腈(含0.035%三氟乙酸, v/v)
    HPLC
    4L
    HB98114
    Acetonitrile with 0.05% Formic Acid (v/v)
    乙腈(含0.05%甲酸, v/v)
    HPLC
    4L
    HB98224
    Acetonitrile with 0.05% Trifluoroacetic Acid (v/v)
     
    HPLC
    4L
    HB98124
    Acetonitrile with 0.1% Formic Acid (v/v)
    乙腈(含0.0%甲酸, v/v)
    HPLC
    4L
    B98234
    Acetonitrile with 0.1% Formic Acid and 0.01% Trifluoroacetic Acid (v/v)
    乙腈(含0.1%甲酸和0.00%三氟乙酸, v/v)
    HPLC
    4L
    HB98344
    Acetonitrile with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v)
    乙腈(含0.0%三氟乙酸, v/v)
    HPLC
    4L
    HB98134
    Alcohol
    乙醇
    HPLC
    4L
    A995-4
    1-Butanol
    1-丁醇
    HPLC
    1L
    A383-1/393750010
    1-Butanol
    1-丁醇
    HPLC
    1L
    A383SK-1
    1-Butanol
    1-丁醇
    HPLC
    2.5L
    393750025
    1-Butanol
    1-丁醇
    HPLC
    4L
    A383-4
    1-Butanol
    1-丁醇
    HPLC
    4L
    A383SK-4
    2-Butanone
    2-丁酮
    HPLC
    1L
    389570010
    2-Butanone
    2-丁酮
    HPLC
    2.5L
    389570025
    n-Butyl Chloride
    正丁基氯
    HPLC
    4L
    B429-4
    n-Butyl Chloride
    正丁基氯
    HPLC
    4L
    B429SK-4
    tert-Butyl methyl Ether
    叔丁基甲基醚
    HPLC
    1L
    389050010
    tert-Butyl methyl Ether
    叔丁基甲基醚
    HPLC
    2.5L
    389050025
    Chloroform (Approx. 50ppm Pentene as Preservative)
    氯仿(约50ppm戊烯作稳定剂)
    HPLC
    1L
    C607-1
    Chloroform (Approx. 50ppm Pentene as Preservative)
    氯仿(约50ppm戊烯作稳定剂)
    HPLC
    1L
    C607SK-1
    Chloroform (Approx. 50ppm Pentene as Preservative)
    氯仿(约50ppm戊烯作稳定剂)
    HPLC
    4L
    C607-4
    Chloroform (Approx. 50ppm Pentene as Preservative)
    氯仿(约50ppm戊烯作稳定剂)
    HPLC
    4L
    C607SK-4
    Chloroform (Approx. 0.75% Ethanol as Preservative)
    氯仿(约0.75%乙醇作稳定剂)
    HPLC
    1L
    C606-1/390760010
    Chloroform (Approx. 0.75% Ethanol as Preservative)
    氯仿(约0.75%乙醇作稳定剂)
    HPLC
    2.5L
    390760025
    Chloroform (Approx. 0.75% Ethanol as Preservative)
    氯仿(约0.75%乙醇作稳定剂)
    HPLC
    1L
    C606SK-1
    Chloroform (Approx. 0.75% Ethanol as Preservative)
    氯仿(约0.75%乙醇作稳定剂)
    HPLC
    4L
    C606-4
    Chloroform (Approx. 0.75% Ethanol as Preservative)
    氯仿(约0.75%乙醇作稳定剂)
    HPLC
    4L
    C606SK-4
    Chloroform(Stabilized with amylene)
    氯仿(戊烯作稳定剂)
    HPLC
    1L
    268320010
    Chloroform(Stabilized with amylene)
    氯仿(戊烯作稳定剂)
    HPLC
    2.5L
    268320025
    Cyclohexane
    环己烷
    HPLC
    1L
    C620-1
    Cyclohexane
    环己烷
    HPLC
    1L
    C620SK-1
    Cyclohexane
    环己烷
    HPLC
    4L
    C620-4
    Cyclohexane
    环己烷
    HPLC
    4L
    C620SK-4
    Dimethyl Sulfoxide
    二甲基亚砜
    HPLC
    4L
    D159-4
    1.4-dioxane
    1.4-二氧六环
    HPLC
    1L
     
    1.4-dioxane
    1.4-二氧六环
    HPLC
    2.5L
    268340025
    Ethyl Acetate
    乙酸乙酯
    HPLC
    1L
    E195-1/268350010
    Ethyl Acetate
    乙酸乙酯
    HPLC
    1L
    E195SK-1
    Ethyl Acetate
    乙酸乙酯
    HPLC
    2.5L
    268350025
    Ethyl Acetate
    乙酸乙酯
    HPLC
    4L
    E195-4
    Ethyl Acetate
    乙酸乙酯
    HPLC
    4L
    E195SK-4
    Ethyl Acetate
    乙酸乙酯
    HPLC
    19L
    E195N1-19
    Ethyl Ether Anhydrous(Stabilized)
    无水乙醚(含稳定剂)
    HPLC
    4L
    E198-4
    Heptane
    庚烷
    HPLC
    1L
    H350-1/364970010
    Heptane
    庚烷
    HPLC
    1L
    H350SK-1
    Heptane
    庚烷
    HPLC
    2..5L
    364970025
    Heptane
    庚烷
    HPLC
    4L
    H350-4
    Heptane
    庚烷
    HPLC
    4L
    H350SK-4
    Hexanes
    己烷
    HPLC
    1L
    H302-1/268360010
    Hexanes
    己烷
    HPLC
    1L
    H302SK-1
    Hexanes
    己烷
    HPLC
    2.5L
    268360025
    Hexanes
    己烷
    HPLC
    4L
    H302-4
    Hexanes
    己烷
    HPLC
    4L
    H302SK-4
    Isooctane
    异辛烷
    HPLC
    1L
    O296-1
    Isooctane
    异辛烷
    HPLC
    1L
    O296SK-1
    Isooctane
    异辛烷
    HPLC
    4L
    O296-4
    Isooctane
    异辛烷
    HPLC
    4L
    O296SK-4
    Methanol
    甲醇
    HPLC
    1L
    A452-1
    Methanol
    甲醇
    HPLC
    1L
    A452SK-1
    Methanol
    甲醇
    HPLC
    4L
    A452-4
    Methanol
    甲醇
    HPLC
    4L
    A452SK-4
    Methanol
    甲醇
    HPLC
    19L
    A452N1-19
    Methyl Alcohol with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v)
    甲醇(含0.0%三氟乙酸,v/v)
    HPLC
    4L
    HB52134
    Methyl tert-Butyl Ether
    甲基叔丁基醚
    HPLC
    4L
    E127-4
    Methylene Chloride (Not Stabilized)
    二氯甲烷(无稳定剂)
    HPLC
    1L
    D150-1
    Methylene Chloride (Not Stabilized)
    二氯甲烷(无稳定剂)
    HPLC
    1L
    D150SK-1
    Methylene Chloride (Not Stabilized)
    二氯甲烷(无稳定剂)
    HPLC
    4L
    D150-4
    Methylene Chloride (Not Stabilized)
    二氯甲烷(无稳定剂)
    HPLC
    4L
    D150SK-4
    Methylene Chloride (Stabilized)
    二氯甲烷(含稳定剂)
    HPLC
    1L
    D143-1
    Methylene Chloride (Stabilized)
    二氯甲烷(含稳定剂)
    HPLC
    1L
    D143SK-1
    Methylene Chloride (Stabilized)
    二氯甲烷(含稳定剂)
    HPLC
    4L
    D143-4
    Methylene Chloride (Stabilized)
    二氯甲烷(含稳定剂)
    HPLC
    4L
    D143SK-4
    Methylene Chloride (Stabilized with Methanol)
    二氯甲烷(甲醇作稳定剂)
    HPLC
    1L
    364230010
    Methylene Chloride (Stabilized with Methanol)
    二氯甲烷(甲醇作稳定剂)
    HPLC
    2.5L
    364230025
    Methylene Chloride (Stabilized With Amylene)
    二氯甲烷(戊稀作稳定剂)
    HPLC
    1L
    268330010
    Methylene Chloride (Stabilized With Amylene)
    二氯甲烷(戊稀作稳定剂)
    HPLC
    2.5L
    268330025
    Methyl Sulfoxide
    二甲基亚砜
    HPLC
    1L
    397600010
    Methyl Sulfoxide
    二甲基亚砜
    HPLC
    2.5L
    397600025
    Methylene Chloride (With Cyclohexene Preservative)
    二氯甲烷(环己烯作稳定剂)
    HPLC
    1L
    D138-1
    Methylene Chloride (With Cyclohexene Preservative)
    二氯甲烷(环己烯作稳定剂)
    HPLC
    4L
    D138-4
    Methylene Chloride (With Cyclohexene Preservative)
    二氯甲烷(环己烯作稳定剂)
    HPLC
    4L
    D138SK-4
    N,N-Dimethylformamide
    N,N-二甲基甲酰胺
    HPLC
    1L
    279600010
    N,N-Dimethylformamide
    N,N-二甲基甲酰胺
    HPLC
    2.5L
    279600025
    Pentane
    戊烷
    HPLC
    1L
    P399-1
    Pentane
    戊烷
    HPLC
    1L
    P399SK-1
    Pentane
    戊烷
    HPLC
    4L
    P399-4
    Pentane
    戊烷
    HPLC
    4L
    P399SK-4
    Pentane
    戊烷
    HPLC
    19L
    P399RS19
    1-Propanol
    正丙醇
    HPLC
    1L
    389600010
    1-Propanol
    正丙醇
    HPLC
    2.5L
    389600025
    2-Propanol
    异丙醇
    HPLC
    1L
    A451-1/383910010
    2-Propanol
    异丙醇
    HPLC
    1L
    A451SK-1
    2-Propanol
    异丙醇
    HPLC
    2.5L
    383910025
    2-Propanol
    异丙醇
    HPLC
    4L
    A451-4
    2-Propanol
    异丙醇
    HPLC
    4L
    A451SK-4
    2-Propanol
    异丙醇
    HPLC gradient grade
    1L
    383920010
    2-Propanol
    异丙醇
    HPLC gradient grade
    2.5L
    383920025
    Pyridine
    吡啶
    HPLC
    1L
    396800010
    Tetrahydrofuran
    四氢呋喃
    HPLC
    1L
    T425-1/268290010
    Tetrahydrofuran
    四氢呋喃
    HPLC
    1L
    T425SK-1
    Tetrahydrofuran
    四氢呋喃
    HPLC
    2.5L
    268290025
    Tetrahydrofuran
    四氢呋喃
    HPLC
    4L
    T425-4
    Tetrahydrofuran
    四氢呋喃
    HPLC
    4L
    T425SK-4
    Toluene
    甲苯
    HPLC
    1L
    T290-1/268370010
    Toluene
    甲苯
    HPLC
    1L
    T290SK-1
    Toluene
    甲苯
    HPLC
    2.5L
    268370025
    Toluene
    甲苯
    HPLC
    4L
    T290-4
    Toluene
    甲苯
    HPLC
    4L
    T290SK-4
    Triethylamine
    三乙胺
    HPLC
    100mL
    O4884-100
    1,2,4-Trichlorobenzene
    1,2,3-三氯苯
    HPLC
    4L
    O4846-4
    Water
    HPLC
    1L
    W5-1/389390010
    Water
    HPLC
    1L
    W5SK-1
    Water
    HPLC
    2.5L
    389390025
    Water
    HPLC
    4L
    W5-4
    Water
    HPLC
    4L
    W5SK-4
    Water
    HPLC
    19L
    W5-N119
    Water with 0.1% Formic Acid (v/v)
    水(含0.0%甲酸, v/v
    HPLC
    4L
    HB523-4
    Water with 0.01% Trifluoroacetic Acid (v/v)
    水(含0.01%三氟乙酸, v/v)
    HPLC
    4L
    HB510-4
    Water with 0.05% Trifluoroacetic Acid (v/v)
    水(含0.05%三氟乙酸, v/v)
    HPLC
    4L
    HB512-4
    Water with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v)
    水(含0.0%三氟乙酸, v/v
    HPLC
    4L
    HB513-4
    Water with 0.1% FA and 0.01% TFA (v/v)
    水(含0.1%FA和0.00%TFA, v/v
    HPLC
    4L
    HB234-4
    Water
    HPLC gradient grade
    1L
    268300010
    Water
    HPLC gradient grade
    2.5L
    268300025
     

    少妇性俱乐部肉欲狂欢_女人张开腿无遮无挡视频免费_又色又爽又黄的视频网站_中国妞xxxxhd